Přednáška o hradu Blansko

přednáška o hradu Blansko (okr. Ústí nad Labem)

Včerejší přednáška se vydařila. Dorazilo přes dvacet lidí dychtící dozvědět se něco nového o hradu Blansko. Přednášející byl člen našeho spolku Marek Rubeš. V první tři čtvrtě hodině Marek přednesl detailní dějiny Blanska včetně erbů rodů, které panství a hrad vlastnili. Po krátké přestávce následovala podstatně kratší přednáška o stavebním vývoji a podobě hradu včetně rekonstrukce možné podoby hradu od Milana Sýkory z ÚAPP Most a kterou můžete vidět i na našich stránkách. Na závěr Marek shrnul historii spolku a našich snah zajistit zbytky hradu pro budoucí generace. Pro návštěvníky bylo připraveno drobné občerstvení.

Všem divákům děkujeme za návštěvu a věříme, že toto nebyla poslední přednáška a v příštích letech budou následovat další.