Sraz hradních spolků I.

Hrad Pořešín

V sobotu 12. listopadu 2016 se na hradě Pořešíně uskutečnil první sraz hradních spolků. A to  z popudu Radka Kocandy ze spolku Hrady na Malši. Obeslal téměř 40 spolků z celé republiky a všichni na pozvánku odpověděli. Některé spolky se musely omluvit, takže na setkání dorazilo celkem čtrnáct spolků plus Hrady na Malši.

Úvodního slova se ujal předseda spolku Hrady na Malši Pavel Svoboda a po něm místopředseda Radek Kocanda. Následně se představili jednotlivé spolky. Na promítaných prezentacích si každý účastník mohl udělat představu o hradu, nebo hradech a stavu záchranných prací. Program byl doplněn o  představení problému jménem EET, které budou muset spolky dřív, nebo později řešit. V průběhu diskuze vznikl nápad sdružit více hradních spolků a vystupovat vůči Ministerstvu financí jako jeden subjekt, aby s ohledem na naší nevýdělečnou činnost zvážili možnost nějakých úlev či výjimky.  

Po skončení poslední prezentace se rozproudila volná diskuze na různá témata související s radostmi a starostmi spojenými se záchranou hradů. Například vášnivá diskuze o používání vápenné malty. Diskuze a volná zábava se protáhla až do pozdních nočních hodin.

V průběhu úvodního slova nadnesl Radek Kocanda, že by byl rád, pokud by se se takováto setkání konala každý rok, či jednou za dva roky a byla by putovní. V průběhu dne se této myšlenky chytili členové Sdružení pro Vizmburk a přihlásili se, že další setkání uspořádají oni. Bude se konat příští rok v listopadu. Už se moc těšíme.

První ročník se velmi vydařil a to i díky úžasnému zázemí hradního muzea hradu Pořešína, dostatku výborného piva a skvělého jídla. Radkovi a Spolku Hrady na Malši moc děkujeme za pozvání.

Představené spolky: